Ubezpieczenie od kradzieży

Ile to kosztuje?

 • Składka roczna już od 5% wartości roweru.

Jakie zdarzenia są ubezpieczone?

 • kradzież z włamaniem roweru z pomieszczenia zamkniętego przynajmniej na jeden zamek wielozastawkowy (z mieszkania, piwnicy, garażu, rowerowni itp.)
 • rabunek roweru, czyli zabór roweru z użyciem przemocy lub groźbą natychmiastowego użycia przemocy
 • kradzież, z dowolnego miejsca, roweru przymocowanego za ramę zapięciem w postaci kłódki, linki stalowej, łańcuchem lub innym zabezpieczeniem roweru dostępnym w sprzedaży, do stojaka rowerowego lub innego stałego, nieruchomego obiektu.

  Jakie rowery można ubezpieczyć?

  Muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • rower musi być prawidłowo zarejestrowany w bazie Krajowego Rejestru Rowerowego
  • od dnia zakupu nowego roweru nie może minąć więcej niż 24 miesiące
  • jeżeli rower był ubezpieczony między 24 a 36 miesiącem (3 rok użytkowania), to ubezpieczenie może zostać przedłużone na kolejne 12 miesięcy (4 rok użytkowania)
  • cena zakupu nowego roweru nie może przekraczać 15.000 zł
  • właściciel musi być osobą fizyczną
  • właściciel musi posiadać dokument zakupu roweru z wpisanym numerem ramy.

  Jaka jest suma ubezpieczenia roweru?

  • dla rowerów nowych i nie starszych niż 6 miesięcy jest to cena zakupu z vat z dokumentu zakupu
  • dla rowerów starszych niż 6 miesięcy, ale nie starszych w dniu zawierania umowy ubezpieczenia niż 18 miesięcy, jest to 80% ceny zakupu z vat z dokumentu zakupu nowego roweru
  • dla rowerów starszych niż 18 miesięcy, ale nie starszych niż 24 miesiące, jest to 70% ceny zakupu z vat z dokumentu zakupu nowego roweru
  • suma ubezpieczenia roweru jest stała przez cały 12 miesięczny okres ubezpieczenia

  Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie możesz zawrzeć na 12 miesięcy.

  Jak się zawiera ubezpieczenie?

  • ubezpieczenie możesz zawrzeć tylko „on line” korzystając z portalu prowadzonego przez Krajowy Rejestr Rowerowy
  • rower musisz uprzednio lub jednocześnie zarejestrować w bazie rowerów Krajowego Rejestru Rowerowego
  • wypełnij elektroniczny formularz – wniosek o ubezpieczenie, podając wszystkie wymagane informacje oraz wykonaj w dniu zawierania ubezpieczenia i prześlij na swoje konto w Rejestrze 2 zdjęcia: jedno zdjęcie całego roweru, drugie zdjęcie numeru ramy roweru
  • składka za ubezpieczenie zostanie wyliczona automatycznie, opłać ją korzystając z udostępnionej na stronie internetowej www.krajowyrejestrrowerowy.pl usługi przelewy24.pl, wtedy system wygeneruje certyfikat ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia następnego po wystawieniu Certyfikatu.

  Co należy zrobić gdy rower zostanie skradziony?

  • niezwłocznie zgłoś kradzież roweru na policję
  • niezwłocznie zgłoś też szkodę do ERGO Hestii telefonicznie na nr Infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub przez formularz dostępny na stronie www.ERGOHestia.pl
  • zaloguj się na swoje konto w bazie Krajowego Rejestru Rowerowego i zmień status roweru na „skradziony”.

  Jak jest wypłacane odszkodowanie?

  • rozmiar szkody określa się wg cen z dnia ustalenia odszkodowania wg ceny zakupu nowego roweru tej samej marki i modelu lub najbardziej zbliżonego, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia określona w Certyfikacie. Odszkodowanie nie obejmuje innych kosztów.
  • jeżeli rower został skradziony bez włamania lub rabunku, czyli przez pokonanie zapięcia za ramę, wtedy odszkodowanie jest pomniejszane o udział własny, który wynosi 10% naliczonego odszkodowania.

  Jak działa zniżka dla klientów sieci sklepów Decathlon?

 • Zniżka wynosi 10% i dotyczy składki na ubezpieczenia od kradzieży.
 • Zniżka dotyczy rowerów kupionych w sieci Decathlon po dniu 28 lutego 2018 r.
 • Zniżką objęte są rowery, których wartość nie przekracza 15.000 zł.
 • Więcej informacji - zobacz Warunki Ubezpieczenia

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerzysty

  Ile to kosztuje?

  • Składka roczna już od 20 zł.

  Jakie zdarzenia są ubezpieczone w ramach OC rowerzysty?

  Ubezpieczeniem OC objęte są szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku użytkowania roweru przez ubezpieczonego lub osobę, która korzystała z roweru za zgodą ubezpieczonego.

  Jakiego roweru może dotyczyć OC rowerzysty?

  W ramach OC rowerzysty można zawrzeć ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem każdego roweru, bez względu na jego wiek, o ile został on zarejestrowany w bazie Krajowego Rejestru Rowerowego.

  Jaka jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC rowerzysty?

  W ubezpieczeniu OC rowerzysty można wybrać jedną z dwóch sum gwarancyjnych : 50.000 zł lub 100.000 zł.

  Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie OC rowerzysty zawiera się każdorazowo na okres 12 miesięcy.

  Jak się zawiera ubezpieczenie OC rowerzysty?

  Ubezpieczenie można zawrzeć „on line” korzystając z portalu prowadzonego przez Krajowy Rejestr Rowerowy

  • rower należy wcześniej zarejestrować w bazie rowerów Krajowego Rejestru Rowerowego
  • należy wypełnić elektroniczny formularz – wniosek o ubezpieczenie, podając wszystkie wymagane informacje
  • składka za ubezpieczenie zostanie wyliczona automatycznie, należy ją opłacić korzystając z udostępnionej na stronie www.krajowyrejestrrowerowy.pl usługi przelewy24.pl, wtedy system wygeneruje certyfikat ubezpieczenia
  • okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki.

  Co należy zrobić gdy dojdzie do szkody z winy osoby ubezpieczonej?

  • osoba ubezpieczona powinna niezwłocznie wezwać policję na miejsce zdarzenia
  • osoba ubezpieczona powinna niezwłocznie zgłosić szkodę do ERGO Hestii na nr Infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub poprzez formularz na stronie www.ERGOHestia.pl

  Jak jest wypłacane odszkodowanie?

  Po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu (uprawnionemu) odszkodowanie ustalone na podstawie uznania roszczenia, podpisanej ugody lub postanowienia sądu.

  Więcej informacji na temat ubezpieczenia OC rowerzysty – zobacz Warunki Ubezpieczenia