background photo

BĄDŹ SPOKOJNY O SWÓJ ROWER

ZAREJESTRUJ GO I UBEZPIECZ OD KRADZIEŻY!

Krajowy Rejestr Rowerowy powstał po to by złodziejowi trudno było sprzedać kradziony rower.
Zniechęć złodzieja do kradzieży. Zarejestruj swój rower!
To nic nie kosztuje!
Dodatkowo ubezpiecz rower w promocyjnej cenie!

Zarejestruj Rower

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Rejestr Rowerowy Ryszard Pluta sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flisa 9 lok. 7, 02-247 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby założenia konta i późniejszego dostępu do konta na stronie internetowej www.krajowyrejestrrowerowy.pl. oraz świadczenia innych usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podawane przy zakupie ubezpieczenia dane o imieniu, nazwisku, adresie zamieszkania, PESEL-u są wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi ubezpieczenia i wystawienia certyfikatu ubezpieczenia.
  3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych oraz polityka prywatności dostępne są tutaj.