Kontakt

KRAJOWY REJESTR ROWEROWY
adres do korespondencji:
Al. Jerozolimskie 155 lok. 7, 02-326 Warszawa
numer KRS: KRS 0000626873
email: kontakt@krajowyrejestrrowerowy.pl
tel.: +48 22 823 78 51
fax: +48 22 658 11 77
www.krajowyrejestrrowerowy.pl