Kontakt

KRAJOWY REJESTR ROWEROWY
adres do korespondencji:
ul. Marcina Flisa 9 lok. 7, 02-247 Warszawa
number KRS: 0000626873
email: kontakt@krajowyrejestrrowerowy.pl
tel.: +48 22 823 78 51
www.krajowyrejestrrowerowy.pl