Kontakt

KRAJOWY REJESTR ROWEROWY
adres do korespondencji:
ul. Marcina Flisa 9 lok. 7, 02-247 Warszawa
numer KRS: KRS 0000626873
email: kontakt@krajowyrejestrrowerowy.pl
tel.: +48 22 823 78 52
www.krajowyrejestrrowerowy.pl